Bekijk alle artikelen

25 nov'21 - Gebruik van stookolieketels

Gebruik van stookolieketels aan banden gelegd
 
Wie na 1 januari 2022 een stookolieketel wil plaatsen of vervangen is er aan voor de moeite.
Er is zopas een decreet gestemd dat het gebruik van stookolieketels streng reglementeert. 
In zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met betrekking tot nieuwbouw of de ingrijpende energetische renovatie wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2022, zal het verboden zijn om nog een stookolieketel te plaatsen of te vervangen.
Ook in bestaande gebouwen zal het vanaf die datum niet meer mogelijk zijn om een stookolieketel door een andere stookolieketel te vervangen, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is. Met het vervangen van een stookolieketel wordt alleen het vervangen van de volledige installatie bedoeld en niet de vervanging van bepaalde onderdelen zoals bvb. de brander.
 
Boetes
Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een administratieve geldboete van €3.000, vermeerderd met €2.000  per gebouweenheid in het gebouw. Voor een eengezinswoning komt dit neer op €5.000  en voor een appartementsgebouw van bvb. 10 wooneenheden op €23.000.
Het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap gaat een databank bijhouden met informatie over de gebruikte hoofdverwarming per gebouw, die enkel toegankelijk zal zijn voor de diensten van de overheid en de eigenaar. Vanaf 1 april 2022 zullen installateurs van stookolieketels per kwartaal een lijst met adressen bezorgen van de gebouwen waar ze een stookolieketel hebben geplaatst of vervangen. 
 
Bron: CIB Vlaanderen