Bekijk alle artikelen

Woonkredieten: kopen kost minder… op dit moment!

2024 begint goed! Voor kandidaat-kopers zou de daling van de intrestvoeten op woonkredieten kunnen zorgen voor koopjes… Maar blijft de daling duren?
Eind 2023 daalden de rentevoeten voor hypothecaire leningen sterk. Deze plotse en onverwachte daling biedt een sprankeltje hoop voor toekomstige kopers van vastgoed. Volgens de barometer van Immotheker-Finotheker daalde de gemiddelde rente op een lening van €250.000 en 20 jaar van 3,7-3,8% in oktober naar ongeveer 3,43% begin januari. Dat is misschien geen bodemtarief, maar de daling betekent wel een aanzienlijke besparing over de totale looptijd van de lening!

Een tijdelijke trend?
Jammer genoeg zou deze dalende trend wel eens van tijdelijke aard kunnen zijn. Philippe Ledent, econoom bij ING, legt in de Franstalige krant Le Soir immers uit dat de daling het gevolg is van "overdreven optimisme", gekoppeld aan de sneller dan verwachte daling van de inflatie en de verwachting dat de centrale banken de belangrijkste rentevoeten zullen verlagen. De renteverlaging zou echter overdreven kunnen zijn en dus misschien ook niet het volledige jaar 2024 aanhouden.

Een nieuwe daling eind dit jaar?
Er is nog steeds hoop op een verdere, zij het lichte daling van de rentevoeten in de tweede jaarhelft, op voorwaarde dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar belangrijkste rentetarieven verlaagt. Toch is het weinig waarschijnlijk dat de rentevoeten terug zo diep zullen dalen als in de periode voor 2022, onder de 2%!

Impact op de vastgoedmarkt
Ondanks de dalende vraag naar leningen in 2023 zijn de vastgoedprijzen in België stabiel gebleven, en dat in tegenstelling tot een duidelijke terugval in de buurlanden. Philippe Ledent verwacht dat de vastgoedmarkt in 2024 weer zal opleven, nu het hoogtepunt van de rentvoeten achter de rug is.

Goed nieuws over de dossierkosten
En tot slot is er nog meer goed nieuws: banken zullen niet meer dan 350 euro aan dossierkosten mogen aanrekenen voor het afsluiten van een lening, terwijl dat tot nu toe €500 was!

BRON: Immovlan